Přeskočit navigaci

Ochrana osobních údajů

Webový portál fotopatracka.cz funguje na principu ukládání informací o jeho uživatelích. Tyto informace jsou nezbytné k tomu, aby mohlo docházet ke kontaktu mezi uživateli webového portálu fotopatracka.cz.

Každý uživatel poskytuje webovému portálu fotopatracka.cz dva typy údajů. Údaje vztahující se k osobě a údaje vztahující se k uživateli.

1) Data vztahující se k osobě

Jedná se o taková data, která se týkají osobních či věcných poměrů uživatele (např. křestní jméno a příjmení, emailová adresa, datum narození, kontaktní údaje atd.). Každý uživatel má možnost souhlasit se zveřejněním těchto informací či nikoli.

Pokud však uživatel souhlasí se zveřejněním těchto osobních údajů, potom se tyto osobní údaje stanou veřejně dostupnými vyhledávacím systémům a uživatelům internetu.

Osobní údaje (jméno, příjmení, adresa atd.) jsou uloženy na zabezpečeném serveru. Společnost Fotopátračka s.r.o. neposkytuje tyto osobní údaje třetím osobám a jsou chráněny před neoprávněným přístupem třetích osob. Na písemnou žádost jakéhokoli uživatele poskytne společnost Fotopátračka s.r.o. všechny informace zpracované o daném uživateli. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

2) Uživatelská data

Zálohování uživatelských údajů je nutné pro správné užívaní webového portálu fotopatracka.cz. K uživatelským informacím patří i přístupové údaje (IP adresa, prohlížená stránka), které se ukládají, jakmile uživatel navštíví webový portál. Tato data zůstanou anonymní a vyhodnotí se čistě za účelem statistiky. Tato statistika slouží ke zkvalitnění služeb. Tato data nejsou předávána třetí straně za účelem komerčním či nekomerčním. Uživatelská data jsou zálohovány po dobu 6 měsíců.

K poskytování určitých služeb (např. auto-login) používá webový portál fotopatracka.cz tzv. cookies. Uložením cookies nedochází k osobní identifikaci. Uživatel může ukládání cookies vyloučit na svém internetovém prohlížeči. Dojde tím však k omezené funkčnosti webového portálu fotopatracka.cz.

Při otevření reklamy uvedené na webovém portálu fotopatracka.cz se mohou spustit cookies či tzv. web beacons za účelem sbírání dat (např. pro statistické zmapování obsahu).

Odpovědnost

Společnost Fotopátračka s.r.o., nenese odpovědnost za správnost či pravdivost informací, které registrovaní uživatelé uvádějí na webových stránkách.